Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3926

Huyện ủy Yên Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị và Ban bí thư trung ương.

Ngày 31/05/2017 00:00:00

Vừa qua, Ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức hội nghị về đề án phát triển doanh nghiệp; Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cánh đồng mẫu lớn; Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; Tăng cường công tác quản lý hành lang giao thông, và kế hoạch về công tác cán bộ.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTVHU, đại diện một số ban ngành có liên quan của huyện.
 Đồng chí: Nguyễn Tiến Hiệu – TUV – BTHU chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các thành viên trong ban được phân công đã báo cáo về các nội dung BTVHU yêu cầu như: Dự thảo đề án phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020. Đề án nêu rõ căn cứ, đối tượng, phạm vi của đề án, thực trạng phát triển doanh nghiệp trong những năm gần đây và mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp và những chính sách khuyến khích, kích cầu phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020. Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhấn mạnh về chính sách đất đai; rà soát chuyển đổi đất lúa sang cây trồng khác mang lại giá trị hiệu quả cao hơn, kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng; Thực trạng về xây dựng các quầy hàng bán thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, các mô hình sản xuất phải đạt chứng nhận việt gáp; thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn vv; Dự thảo đề án nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng cơ sở giai đoạn 2016 – 2020; dự thảo nêu rõ thực trạng đội ngũ báo cáo viên cơ sở trên địa bàn toàn huyện trong năm qua và các căn cứ, quan điểm, mục tiêu xây dựng đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền miệng giai đoạn 2016 – 2020. Báo cáo kế hoạch tóm tắt về công tác tổ chức cán bộ  như công tác chiêu sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo đề án 175; quy trình, thời gian tiến hành đại hội chi bộ cơ sở giai đoạn 2015 – 2017 và nhiệm vụ 2017 – 2020. Báo cáo về tăng cường công tác quản lý hành lang giao thông, thực trạng lấn chiếm lòng lề đường và xe quá khổ, quá tải.

Tại hội nghị, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: Đề án phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020, xây dựng chương trình chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp cần phù hợp, thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện xây dựng và phát triển 750 doanh nghiệp. Đối với đề án nông nghiệp công nghệ cao và cánh đồng mẫu lớn, cần tập trung nghiên cứu những chính sách phù hợp, xây dựng những mô hình cây trồng đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế của nhân dân; Các cấp, các ngành nêu cao vai trò trách nhiệm trong vấn đề tăng cường công tác quản lý hành lang, lấn chiếm lòng lề đường, xe quá khổ, quá tải. vv.

          Kết luận tại hội nghị đồng chí : Nguyễn Tiến Hiệu – Tỉnh ủy viên – BTHU yêu cầu các đồng chí trong ban thường vụ được phân công phụ trách và các ban ngành chức năng liên quan, có trách nhiệm nghiên cứu, bổ sung, xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với từng đề án, báo cáo để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra.

 

 

Thực hiện : Lê Uyên

                                                                                 Đài TT – TH Yên Định

Huyện ủy Yên Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị và Ban bí thư trung ương.

Đăng lúc: 31/05/2017 00:00:00 (GMT+7)

Vừa qua, Ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức hội nghị về đề án phát triển doanh nghiệp; Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cánh đồng mẫu lớn; Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; Tăng cường công tác quản lý hành lang giao thông, và kế hoạch về công tác cán bộ.

 Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BTVHU, đại diện một số ban ngành có liên quan của huyện.
 Đồng chí: Nguyễn Tiến Hiệu – TUV – BTHU chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các thành viên trong ban được phân công đã báo cáo về các nội dung BTVHU yêu cầu như: Dự thảo đề án phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020. Đề án nêu rõ căn cứ, đối tượng, phạm vi của đề án, thực trạng phát triển doanh nghiệp trong những năm gần đây và mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp và những chính sách khuyến khích, kích cầu phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020. Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhấn mạnh về chính sách đất đai; rà soát chuyển đổi đất lúa sang cây trồng khác mang lại giá trị hiệu quả cao hơn, kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng; Thực trạng về xây dựng các quầy hàng bán thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh, các mô hình sản xuất phải đạt chứng nhận việt gáp; thuận lợi và khó khăn trong việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn vv; Dự thảo đề án nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng cơ sở giai đoạn 2016 – 2020; dự thảo nêu rõ thực trạng đội ngũ báo cáo viên cơ sở trên địa bàn toàn huyện trong năm qua và các căn cứ, quan điểm, mục tiêu xây dựng đội ngũ báo cáo viên, truyên truyền miệng giai đoạn 2016 – 2020. Báo cáo kế hoạch tóm tắt về công tác tổ chức cán bộ  như công tác chiêu sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ theo đề án 175; quy trình, thời gian tiến hành đại hội chi bộ cơ sở giai đoạn 2015 – 2017 và nhiệm vụ 2017 – 2020. Báo cáo về tăng cường công tác quản lý hành lang giao thông, thực trạng lấn chiếm lòng lề đường và xe quá khổ, quá tải.

Tại hội nghị, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy đã tập trung thảo luận một số vấn đề trọng tâm như: Đề án phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020, xây dựng chương trình chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp cần phù hợp, thực hiện đạt hiệu quả theo kế hoạch, phấn đấu đến năm 2020 toàn huyện xây dựng và phát triển 750 doanh nghiệp. Đối với đề án nông nghiệp công nghệ cao và cánh đồng mẫu lớn, cần tập trung nghiên cứu những chính sách phù hợp, xây dựng những mô hình cây trồng đạt hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế của nhân dân; Các cấp, các ngành nêu cao vai trò trách nhiệm trong vấn đề tăng cường công tác quản lý hành lang, lấn chiếm lòng lề đường, xe quá khổ, quá tải. vv.

          Kết luận tại hội nghị đồng chí : Nguyễn Tiến Hiệu – Tỉnh ủy viên – BTHU yêu cầu các đồng chí trong ban thường vụ được phân công phụ trách và các ban ngành chức năng liên quan, có trách nhiệm nghiên cứu, bổ sung, xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với từng đề án, báo cáo để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra.

 

 

Thực hiện : Lê Uyên

                                                                                 Đài TT – TH Yên Định

Chỉ đạo điều hành